PUBLICACIONS

GUIA AMBIENTALITZACIÓ DELS PROJECTES FI DE CARRERA

GUIA AMBIENTALITZACIÓ DELS PROJECTES FI DE CARRERA

PUBLICACIÓ DE "OFICINES PER CARMEN GIL, ADVOCADA"

PUBLICACIÓ DE “OFICINES PER CARMEN GIL, ADVOCADA”

PUBLICACIÓ DE LA NOVA SEU DE L'ICALL

PUBLICACIÓ DE LA NOVA SEU DE L’ICALL

PUBLICACIÓ DE LA NOVA SEU DE L'ICALL

PUBLICACIÓ DE LA NOVA SEU DE L’ICALL

PUBLICACIÓ DEL CONCURS IDEES

PUBLICACIÓ DEL CONCURS IDEES

COL·LABORACIÓ EN LA GUIA I.P. POLÍGONS INDUSTRIALS

COL·LABORACIÓ EN LA GUIA I.P. POLÍGONS INDUSTRIALS

COL·LABORACIÓ EN EL PLA DITECTOR SITEMA COSTANER

COL·LABORACIÓ EN EL PLA DITECTOR SITEMA COSTANER

PUBLICACIÓ DEL PROJECTE DEL CASTELLET DE BANYOLES

PUBLICACIÓ DEL PROJECTE DEL CASTELLET DE BANYOLES

COL·LABORACIÓ EN LA GUIA I.P. DELS  HORTS URBANS

COL·LABORACIÓ EN LA GUIA I.P. DELS HORTS URBANS